Maddecilere göre insan bir avuç topraktır. Topraktan yaratılmıştır. Yeryüzünde yürür, topraktan yer ve toprağa döner!!
İnsan; etten, kandan, kemikten, sinirden, sistemlerden, bez ve hücrelerden oluşan bir kitledir. Karaciğerin safra, böbreği sidik ifraz ettiği gibi, akıl ve fikir de beynin ifraz ettiği bir maddeden başka bir şey değildir.
İnsan, başka yaratıklara karşı önemi ve üstünlüğü olmayan bir varlıktır. İnsan yeryüzünde çok ve çeşitli olan canlılardan biridir. Hatta insan haşerat, sürüngen ve maymun cinsindendir. Ancak şu kadar varki, insan, zamanla “tekamül” etmiş ve bu şekli almıştır.
İnsanın, üzerinde yaşadığı bu yer (Dünya) ise, sayıları milyarlara varan büyük sistemlerden sadece biri olan güneş sistemine dahil küçük bir yıldızdır.

Birçok ayetlerde ve çeşitli şekillerde Kur’an, İnsanın Allah’a, Allah’m da insana yakm olduğunu açıklamıştır. Bu sıkı yakınlıktır ki, din ticareti yapan ve kendilerini Allah’ın geniş rahmet kapısına perdeden aracıların masallarını çürütmüştür. Allah bilir ki, bunlar yalancıdır. Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerimde şöyle buyunyor:
“Kullarım sana benden sorarlarsa, muhakkak ki ben çok yakmım; bana dua edince,dua edenin duasınm kabul ederim”. (Bakara: 2/186)
“Doğu ve batı, her yer Cenab-ı Allah’mdır. Hangi tarfia yönelirseniz, orası Allah’a ibadet yönüdür”. (Bakara: 2/115)
“And olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biliriz; biz ona şah damarından daha yakınız”. (Kaf: 50/16)
“Herhangi bir üç sırdaşın, bir fisıltısı oluyur mu, mutlak 0 (Allah) dördüncüleridir; beş kişinin oluyor mu, muhakkak 0, altmcılarıdır; bunlardan daha az, daha daha çok oluyor mu, muhakkak 0, her nerede olsalar, onlarla beraberdir”. (Mücadele: 58/7)
Resulullah (s.a.v.) de aynı manayı bir kudsi hadiste şöyle pekiştiriyor:Kulum bana hüsnü zanda bulunursa öyleyim. Beni ararsa yanındayım. Eğer beni içinden anarsa (zikrederse) ben de onu içimden anarım. Eğer beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu daha iyi bir topluluk içinde zikrederim. Eğer bana bir karış yaklaşırsa, ben de ona bir arşm yaklaşırım. Eğer bana bir arşın yaklaşırsa, ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, ben de ona koşarak gelirim” 16
(16) Buhari.
İşte insanın, Allah katındaki yeri budur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir