Hakkımızda

Kurumsal Kimliğimiz

Derneğimiz 2004 yılında dernek yasasına göre kurulmuş bir dernektir. Derneğimiz İnsanlar arasında Irk, dil, din farkı gözetmeden yardımlaşmayı sağlamak amacıyla faaliyetini sürdürmektedir.

Derneğimiz ayrıca Tüzüğün de belirlenmiş ve dernekler kanununa aykırı olmayan faaliyetlerde gerçekleştirmektedir. Sohbet toplantıları, Eğitim Çalışmaları, Piknik vs. birkaç örnektir.

Kurumumuz Gelirlerini Üyelerimizden ve halkımızın Bağışları ile gerçekleştirmektedir. Hiç bir devlet ve Belediyeden yardım almamaktadır. Çalışmalarımızı Vizyon ve Misyon çerçevesinde yürütmektedir.

ÇALIŞMALARINI GENELLİKLE MERKEZİ KONYA'DA BULUNAN "RİBAT EĞİTİM VAKFI" İLE YÜRÜTMEKTEDİR.

Vizyonumuz

İnsanlar arasında evrensel dostluğun, dayanışmamın, yardımlaşmanın, hoşgörünün, barışın, sevginin ve saygının olduğu eğitimli bir dünya oluşturmak.

Misyonumuz

İnsanlar arasında Irk, dil, din farkı gözetmeden yardımlaşmayı sağlamak,

Eğitilmiş bireyler yetişmesine katkı sağlamak,

İnsanlar arasında sevginin yaygınlaşmasını sağlamak,

Bilgisizlikten-cahillikten kurtulmak için; Kültürel çalışmalar yapmak, okuma-yazma kursları açmak, yabancı dil kursları açmak,

Çevre bilincinin gelişip yaygınlaşması, vatan topraklarının erozyondan korunması için ağaç dikme çalışmaları yapmak, bu konuda halkı bilinçlendirmek,

Sağlıklı bir yaşam için, sportif faaliyetler düzenlemek,

Başarılı öğrencilerin yetişmesi ve güçlenmesi için gerekli çabalara girişmek